Ubezpieczenia majątkowe – mieszkania i domu

Ubezpieczymy każdy dom, mieszkanie oraz dom w budowie będący własnością lub wynajmowane.

  • Ubezpieczenie obejmuje nieruchomość,  mienie ruchome, wyposażenie, mienie wypożyczone, w miejscu zamieszkania i poza nim, sprzęt elektroniczny, mienie w pomieszczeniach gospodarczych itd.
  • Ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres ryzyk od ognia i wielu zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, przepięć atmosferycznych i elektrycznych, wandalizmu i rozboju. Jeśli występuje ryzyko możemy ubezpieczyć mienie od powodzi, trzęsienia ziemi i innych nie standardowych zagrożeń. Proponujemy także  ubezpieczenia All Risk – wszystkich ryzyk – gdzie ubezpieczenie nie obejmuje tylko ryzyk wyraźnie z nazwy wyłączonych.
  • Niezbędnym elementem każdego ubezpieczenia domu lub mieszkania  jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu posiadania mienia i funkcjonowania rodziny. Zakresem obejmujemy nie tylko kraj ale także Europę lub według potrzeb cały świat. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich członków rodziny, domowników oraz np.  działalności pomocy domowej, niani czy ogrodnika. Zakres ubezpieczenia rozszerzamy np. o odpowiedzialność za psy ras uznanych za agresywne, za posiadane zwierzęta domowe, sporty niebezpieczne, mienie powierzone w przez zakład pracy lub wynajęte. Ubezpieczymy także Waszą działalność agroturystyczną oraz dom podczas budowy lub kapitalnego remontu.
  • Wszystko to proponujemy w kilkunastu wariantach u 18 Ubezpieczycieli. Posiadamy najlepsze ubezpieczenia z występujących na polskim rynku oraz pewny, szybki serwis szkodowy.

Subscribe to our newsletter