Ubezpieczenia zawodowe

  • W naszej ofercie znajdują się także ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem związanym z wykonywaniem określonych zawodów. Zakresy i sumy gwarancyjne zależą od Waszych potrzeb lub wymogów ustawowych. Ale i w takim przypadku przy niskich sumach możecie doubezpieczyć się w formie ubezpieczenia dobrowolnego aby pokryć ewentualne szkody i roszczenia. Dla każdego zawodu (medyczne, budowlane, architektoniczne, projektanckie, księgowe, i inne) znajdziemy stosowną ofertę.
  • Osobną grupę stanowią tu ubezpieczenia rolników. Jeśli jesteś posiadaczem ziemi o powierzchni powyżej 1 hektara przeliczeniowego musisz ubezpieczyć się obowiązkowo od odpowiedzialności cywilnej rolnika (OCR) oraz ubezpieczyć posiadane budynki od ognia i innych zdarzeń losowych, bez względu na to czy uprawiasz ziemię i wykonujesz zawód rolnika. Skontaktuj się z nami, rozwiążemy Twój problem. Zaproponujemy Wam specjalne ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne w specjalnie dobranym pakiecie ubezpieczeniowym. To gwarancja spełnienia obowiązku i prawidłowego dobrego ubezpieczenia siebie, swojej działalności  i posiadanego mienia. W tych ubezpieczeniach jesteśmy naprawdę specjalistami.

Subscribe to our newsletter