Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Znajdź oddział
Oddziały

Alwis & Secura – Oddział Nowy Sącz
Naściszowska 11
33-300 Nowy Sącz
18 262 00 67
sacz@alwis.pl
mprusak@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Katowice
ul. Żelazna 17C/10
40-851 Katowice
48 882 121 639
aprzybylska@alwis.pl
katowice@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Tarnów
Kochanowskiego 37
33-100 Tarnów
14 656 16 38
tarnow@alwis.pl 
mlisowska@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kielce
ul. Czachowskiego 40
25-382 Kielce
41 365 16 41
ltuz@alwis.pl
kielce@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kraków
Al. 29 listopada 75/6
31-425 Kraków
12 648 03 64
krakow@alwis.pl
blyszczarz@alwis.pl 

Alwis & Secura – Oddział Rzeszów
Kopernika 18 A
35-002 Rzeszów
882 122 746
rzeszow@alwis.pl
skudyba@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Radom
ul. Żwirki i Wigury 33, lok. 6
26-600 Radom
696 891 280
bgajda@alwis.pl
radom@alwis.pl

Polityka prywatności

ALWIS UBEZPIECZENIA
ALWIS & SECURA Sp. z o.o.

Szanowni Państwo
W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych związanych z wprowadzeniem zasad RODO, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań́ zachęcamy do kontaktu w odpowiedzi na tę wiadomość.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Skąd posiadamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa, w tym także poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny i listowny;
 2. od naszych pośredników – OFWCA - które w naszym imieniu zawarły z Wami umowy ubezpieczenia na rzecz zakładów ubezpieczeniowych, których jesteśmy Agentem. Występujemy tutaj jako Współadministrator Danych;
 3. w związku z kontaktami biznesowymi i umowami o świadczenie usług na Państwa rzecz i Państwa dla nas;
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest: ALWIS & SECURA Sp. z o.o.Adres: ul. Naściszowska 11, 33-300 Nowy Sącz, Polska, NIP: 7342932503, e-mail: centrala@alwis.pl, tel. 18 444 28 20.

Jakie Państwa dane przetwarzamy?
Alwis przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe, korespondencyjne;
 2. dane marketingowe do przekazania informacji o nowych produktach, promocjach, sprawach związanych z ubezpieczeniami, z których Państwo korzystali wcześniej, oraz takimi informacjami dla potencjalnych klientów.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu kontaktu z Państwem w celu przedstawienia oferty;
 2. w celach marketingowych produktów i usług Alwis&Secura oraz Alwis Finanse i zakładów ubezpieczeniowych i innych partnerów.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu: przygotowania oferty i kontaktu z Państwem.

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Alwis w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia żadnych negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody, przetwarzanie Państwa danych przez Alwis jest legalne. Wszystkie dane marketingowe są od razu usuwane.

Jak skontaktować się z Administratorem Danych osobowych?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu e-mailowo pod adresem centrala@alwis.pl, tel. 18 444 28 20.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. prośba o ofertę
 2. prawnie uzasadniony interes Alwis (marketing bezpośredni swoich produktów i usług)
 3. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe tylko partnerom, z którymi Alwis współpracuje („Partnerzy Alwis”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Alwis, na których Państwo się zgodzą.
Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci zakładów ubezpieczeniowych z nami współpracujących oraz OFWCA wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo danych osobowych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać kierując zapytanie na adres podany powyżej.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam lub posiadanymi przez nas danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od Alwis dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, bycia zapomnianym a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Alwis mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Alwis czyli umowy ubezpieczenia zawartej przez OFWCA na rzecz zakładów ubezpieczeniowych, których Alwis&Secura jest Agentem, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie można podnosić wobec zakładu ubezpieczeniowego, Alwis&Secura i OFWCA oraz jakie mogą być podnoszone wobec Państwa.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Alwis lub jego pośredników na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Alwis&Secura?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Już wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane o tym zostaną podane do publicznej wiadomości.

Pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów Zarząd Alwis &Secura sp. z o.o.

Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do ułatwienia korzystania z serwisu i ulepszenia funkcjonalności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontakt

Rozumiem