o_nas_klient

Społeczna odpowiedzialność – chcepomagac.org

Fundacja Chcę Pomagać jest organizacją pozarządową, która powstała w 2009r. Pomysłodawcą idei i założycielem Fundacji jest Alwis&Secura.

Celem Fundacji było zbudowanie portalu, dzięki któremu małe fundacje i stowarzyszenia mogą bezpośrednio zbierać środki dla swoich podopiecznych – co w pełni się udało. Dzisiaj portal skupia prawie 350 fundacji oraz stowarzyszeń, które wystawiają na portalu swoje cele charytatywne, a z miesiąca na miesiąc realizowanych jest coraz więcej zbiórek.

Postanowienie to spełniamy za pośrednictwem portalu chcepomagac.org – platformy dla osób potrzebujących wsparcia, skupiającej organizacje pozarządowe oraz ludzi dobrej woli

Przybliżamy odbiorcom ideę wolontariatu i trzeciego sektora, dajemy możliwość pomagającym zapoznania się z profilem działalności interesujących ich organizacji oraz oceny, której z nich pomóc.

chcepomagac.org to miejsce spotkania tych, którzy potrzebują pomocy i tych, którzy pragną podarować część siebie.

Chcemy tworzyć społeczeństwo odpowiedzialne i uczyć innych – pomagać innym pod hasłem
„Siła Drobnych Gestów”.

Razem z naszymi partnerami biznesowymi agentami oraz TU i instytucjami finansowymi stworzyliśmy program, dzięki któremu agenci – sprzedając nasze produkty – bezpośrednio wspierają cele charytatywne na chcepomagac.org .

Dziękujemy wszystkim za wsparcie i zapraszamy wszystkich klientów i agentów do współpracy przy projekcie

2016_01_07_sk_alwis_baner_chcepomagac_v01

Subscribe to our newsletter