Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Znajdź oddział
Oddziały

Alwis & Secura – Oddział Nowy Sącz
Naściszowska 11
33-300 Nowy Sącz
18 262 00 67
sacz@alwis.pl
mprusak@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Katowice
ul. Żelazna 17C/10
40-851 Katowice
48 882 121 639
aprzybylska@alwis.pl
katowice@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Tarnów
Kochanowskiego 37
33-100 Tarnów
14 656 16 38
tarnow@alwis.pl 
mlisowska@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kielce
ul. Czachowskiego 40
25-382 Kielce
41 365 16 41
ltuz@alwis.pl
kielce@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kraków
Al. 29 listopada 75/6
31-425 Kraków
12 648 03 64
krakow@alwis.pl
blyszczarz@alwis.pl 

Alwis & Secura – Oddział Rzeszów
Kopernika 18 A
35-002 Rzeszów
882 122 746
rzeszow@alwis.pl
skudyba@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Radom
ul. Żwirki i Wigury 33, lok. 6
26-600 Radom
696 891 280
bgajda@alwis.pl
radom@alwis.pl

Ubezpieczenie Assistance

Jednym z najbardziej rozwijających się ubezpieczeń w ostatnim okresie czasu jest "Assistance" (ASS). Jeszcze kilka lat wcześniej w zasadzie raczkowało ono  na polskim rynku, było dodawane jako gratis do innych ubezpieczeń, a dziś to poważna grupa ubezpieczeń, znacznie rozszerzone zakresy i przekonanie ubezpieczających o jego potrzebie. "Assistance", to dobrowolne ubezpieczenie, zapewniające ubezpieczonemu określony rodzaj pomocy: serwisową, medyczną, informatyczną, remontową i specjalistyczną w różnych dziedzinach. Dziś assistance obejmuje już wszystkie dziedziny życia, a w szczególności: rodzinę, dom, komunikację, podróże, medycynę itd.  Zakres ubezpieczenia - nawet o tej samej nazwie - w każdym zakładzie ubezpieczeniowym jest - może być - inny i zawsze określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oraz w skrócie tzw. Karcie Produktu (IPID). To samoistne ubezpieczenie zawierane obok innych, a szkoda z ASS nie ma wpływu na ubezpieczenie zasadnicze,  zniżki za bezszkodową kontynuację, czy jazdę w ubezpieczeniu OC lub AC. W ubezpieczeniach komunikacyjnych ma zapewnić zorganizowanie natychmiastowej pomocy w razie wypadku. awarii pojazdu, kolizji lub kradzieży.

Jakie ubezpieczenie assistance wybrać?

Ubezpieczenie assistance to zawsze dodatkowa ochrona, przeznaczona zarówno dla osób prywatnych jak i firm. Jej posiadanie nie jest obowiązkowe ale warte posiadania. Ubezpieczenie assistance większości z nas kojarzy się głównie, albo tylko z holowaniem pojazdu w ramach polisy komunikacyjnej, bo od tego te ubezpieczenia się zaczynały. Warto jednak wiedzieć, że możliwości, jakie oferuje pełen wachlarz ubezpieczeń assistance są znacznie szersze i rozróżniamy:

 • Assistance domowy, który zapewnia pomoc w sytuacjach awaryjnych związanych z użytkowaniem domu lub mieszkania. Assistance domowy, to ubezpieczenie zapewniające wsparcie w sytuacjach awaryjnych związanych z użytkowaniem domu lub mieszkania. Na  przykład, taka polisa obejmować może zorganizowanie i pokrycie kosztów usług specjalistów takich jak: dekarz, ślusarz, hydraulik czy elektryk. W ramach assistance domowego liczyć można także na pogwarancyjną naprawę urządzeń RTV/AGD lub pomoc w codziennych czynnościach np. opiece nad zwierzętami.
 • Assistance medyczny (Pomoc Medyczna),  zapewniający wsparcie w sytuacjach wymagających interwencji i pomocy  medycznej. To ubezpieczenie pomocowe zapewniające wsparcie w sytuacjach wymagających interwencji medycznej. W ramach tej polisy liczyć można m.in. na wizytę lekarską w domu lub placówce medycznej, wizytę pielęgniarki, transport medyczny, badania diagnostyczne czy nawet dostawę leków do domu.
 • Assistance w podróży. Assistance turystyczny gwarantuje pomoc w razie wypadków losowych podczas trwania podróży. Może obejmować m.in. organizację i pokrycie kosztów leczenia, hospitalizacji, transportu medycznego, a w razie konieczności także powrotu do kraju, czy transportu zwłok. Niekiedy na pomoc ubezpieczyciela możemy liczyć także przy organizacji i pokryciu kosztów opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, jeśli ubezpieczony np. trafi do szpitala.
 • Assistance komunikacyjne, to pomoc nie tylko po powstaniu zdarzenia - kolizji czy wypadku - ale także podczas normalnej eksploatacji pojazdu: awaria, brak paliwa, uszkodzona opona, nie zapalenie pojazdu, wyczerpanie akumulatora itd.
 • Assistance dla firm, prawne i concierge. Na rynku dostępne są już produkty "assistance prawnego" umożliwiające skorzystanie z usług kancelarii prawnej lub pozyskania potrzebnych wzorów umów i szybkiej porady. W ofercie ubezpieczycieli znaleźć można także specjalne assistance dedykowane  przedsiębiorcom, właścicielom firm w szczególności prowadzącym  jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach ubezpieczenia pomocowego mogą otrzymać oni wsparcie techniczne, ale także w razie konieczności dozór i transport mienia czy sprzątanie po szkodzie. Osobną kategorią produktów jest Concierge, czyli propozycja występująca najczęściej w najszerszych i najdroższych pakietach. Umożliwia ona korzystanie z pomocy przy: tłumaczeniach, zakupie biletów, rezerwacji hoteli, wynajmie samochodów i w organizacji wielu innych usług i doraźnych świadczeń, np. podczas przyjazdu zagranicznego kontrahenta. To pomoc w zakupie prezentów, kwiatów, organizacji powitań i wycieczek.
 • Assistance informatyczne, serwisowe, to głównie serwisowa pomoc przy użytkowaniu sprzętu elektronicznego w razie jego awarii lub niewłaściwym działaniu. Często także obejmuje zabezpieczenie bezpieczeństwa urządzeń np. przed atakami hakerów itd.
 • Assistance inne, specjalistyczne, tworzone dla wybranych określonych zawodów, form działalności lub aktywności człowieka (myślistwo, wędkarstwo).

Czym jest assistance domowy?

Domowe assistance, to najczęściej dodawana usługa do ubezpieczenia domu czy mieszkania. Nazywane często "Home Assistance",  w wersji podstawowej jest często dołączane bezpłatnie do podstawowego ubezpieczenia (np. Compensa) z możliwością wykupienia jego rozszerzenia. Takie rozszerzenie assistance to także niski koszt. Za takie rozszerzenie do polisy podstawowej dopłacimy ok. kilkunastu złotych w skali roku. Usługi assistance należą do najpopularniejszych rozszerzeń ubezpieczenia nieruchomości, czyli domu lub  mieszkania. Z danych podawanych przez ZU wynika, że "usługi assistance", to nie są już martwe zapisy i coraz częściej korzystają z nich ubezpieczeni. Znaczy to, że ubezpieczeni mają świadomość, że mogą z nich korzystać. Oczywiście najwięcej interwencji dotyczy pomocy fachowców podczas awarii - szczególnie w niedzielę i dni wolne od pracy -  instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. Znacznie częściej korzystają z nich osoby starsze, samotne oraz matki z dziećmi.

Domowe assistance - tak w rzeczywistości nie jest właściwym, klasycznym ubezpieczeniem, bo jest w zasadzie pakietem usług, jakie towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się świadczyć klientowi przy zaistnieniu określonych okoliczności i w ramach określonych limitów. Nie mamy tutaj do czynienia z wypłatą jakiegokolwiek odszkodowania, tylko z pokryciem kosztów np. interwencji specjalisty czy organizacji usług.

Przed czym chroni home assistance?

Oferowany zakres home assistance jest bardzo zróżnicowany i zależy od konkretnego ubezpieczyciela. W razie zdarzenia losowego, pełnego zniszczenia domu lub mieszkania, szkody całkowitej, która uniemożliwia dalsze zamieszkiwanie zakres ochrony, pomocy najczęściej  obejmuje:

 • Transport ocalałego mienia oraz jego przechowanie.
 • Dozór ocalałego mienia, w tym budynku lub mieszkania.
 • Transport powrotny  mienia do odremontowanego domu lub mieszkania wniesienie i montaż mebli i sprzętu RTV, AGD po szkodzie na skutek pożaru, wybuchu lub zalania.
 • Niezbędny transport osób w czasie zdarzenia i po nim.
 • Zakwaterowanie w hotelu lub lokalach zastępczych przy dłuższych okresach a także koszty wynajmu mieszkania zastępczego.
 • Utylizację zniszczonego mienia oraz ekipę sprzątającą po szkodzie w miejscu ubezpieczenia.
 • Opiekę nad zwierzętami domowymi i trzymanie ich w miejscach do tego przeznaczonych. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zapewnia opiekę nad zwierzętami (także w domu lub mieszkaniu), gdy ich właściciel nie będzie mógł się nimi zająć, ponieważ nagle zachoruje i w związku z tym trafi do szpitala, albo musi na jakiś czas wyjechać.

Podane wyżej czynności, zapewniane w ramach assistance, to przykłady wybrane z ogólnych warunków ubezpieczenia ASS oferowanych przez zakłady ubezpieczeniowe, z którymi współpracuję Alwis&Secura. Ale pomoc assistance nie dotyczy tylko nagłych, dużych zdarzeń. Zakres wsparcia obejmuje oczywiście awarie, w których zazwyczaj w pierwszej kolejności chodzi o:

 • pęknięcia rur czy wężyków, 
 • cieknące krany i inne instalacje, 
 • uszkodzone zamki  w drzwiach czy inne zabezpieczenia np. okien, 
 • awarie elektryczne w instalacjach domowych,
 • brak prądu.

Tak więc, te usługi kojarzy się przede wszystkim ze wsparciem hydraulika, elektryka, stolarza, ślusarza lub innego potrzebnego nagle specjalisty. Z zasady usługi te wraz z dojazdem są bezpłatne, a klient płaci tylko za części zamienne. Niektórzy ubezpieczyciele obejmują także koszty części zamiennych przy wybranych awariach.

Assistance a naprawa pogwarancyjna sprzętu RTV i AGD - co warto wiedzieć?

Dodatkowo można skorzystać także z: naprawy pogwarancyjnej sprzętu RTV i AGD, opieki na dziećmi, korepetycji, dostarczenia leków, wizyty lekarza lub pielęgniarki albo dowozu do przychodni. Niektórzy ubezpieczyciele zapewniają także pomoc w razie nagłego pojawienia się w domu lub mieszkaniu: szkodników, robaków, gryzoni, os i innych insektów. Bez kosztowo w ramach assistance możemy korzystać także z wybranych infolinii, np. budowlanej, medycznej, prawnej, informatycznej, covidowej i wielu innych. Trzeba pamiętać, że oferowana w ramach ubezpieczenia assistance pomoc jest o wiele bardziej zróżnicowana i ubezpieczający może wybrać potrzebny wariant lub określone ryzyka. Każdy dystrybutor ubezpieczeń - agent - pomoże wybrać najbardziej optymalne rozwiązania i zakresy ubezpieczenia.

Home Assistance to najszybciej rozwijająca się gałąź w branży ubezpieczeń

Przedstawiając ubezpieczenie Assistance ukazałem zasady jego działania, możliwości stosowania jako dodatkowego zabezpieczenia przy innych ubezpieczeniach. Znacznie szerzej przedstawiłem natomiast assistance domowe, jako najbardziej znane - po komunikacyjnym - i najszybciej się rozwijające. Statystyki pokazują, że ubezpieczający szybko przekonują się do tej formy zabezpieczenia, pomocy w trudnych, nagłych, przypadkowych sytuacjach życiowych. Serwis, zabezpieczający obsługę usług assistance jest już bardzo dobrze zorganizowany i w zasadzie dostępny na terenie całego kraju. Wystarczy tylko kontakt telefoniczny z centrum obsługi ubezpieczyciela lub bezpośrednio z podmiotem realizującym określone usługi serwisowe.

Warto, należy korzystać także z innych - wyżej wymienionych - rodzajów assistance. Są one przydatne w zapewnieniu np. spokojnego wyjazdu lub wypoczynku, zapewnieniu sprawnego funkcjonowania posiadanych urządzeń elektronicznych, RTV czy AGD. W zasadzie można już znaleźć takie usługi dla większości sfer życia rodzinnego i  zawodowego. Ubezpieczyciele - z tygodnia na tydzień - wprowadzają nowe usługi, odpowiadając na zapotrzebowanie swoich klientów. Dla określonych grup klientów są w stanie przygotować specjalistyczny produkt ukierunkowany na zaspokojenie ich potrzeb np. rowerzystów, narciarzy, lotniarzy i paralotniarzy oraz innych.

Podsumowanie

O każdym produkcie assistance możecie znaleźć informację u poszczególnych ubezpieczycieli, ale najlepiej zwrócić się o pomoc do dystrybutora, agenta lub OFWCA Alwisa. Oni na pewno pomogą wybrać najlepszy produkt u ubezpieczycieli dla których akwirują ubezpieczenia. Ta pomoc w wielu przypadkach jest naprawdę niezbędna, aby dobrać najlepszy zakres ochrony w dobrej cenie. Bo te ubezpieczenia są naprawdę tanie w stosunku do kwot jakie musielibyśmy wydać na załatwienie określonego zdarzenia. I co najważniejsze, usługi assistance działają 24 godziny na dobę przez cały tydzień. A wiemy wszyscy jak trudno znaleźć szybko specjalistę (elektryka, hydraulika, ślusarza, szklarza czy stolarza) w porze nocnej lub niedzielę i dni wolne od pracy.

O autorze

dr Stanisław Kuta
dr Stanisław Kuta

Doradca Zarządu Alwis&Secura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do ułatwienia korzystania z serwisu i ulepszenia funkcjonalności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontakt

Rozumiem