Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Znajdź oddział
Oddziały

Alwis & Secura – Oddział Nowy Sącz
Naściszowska 11
33-300 Nowy Sącz
18 262 00 67
sacz@alwis.pl
mprusak@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Katowice
ul. Żelazna 17C/10
40-851 Katowice
48 882 121 639
aprzybylska@alwis.pl
katowice@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Tarnów
Kochanowskiego 37
33-100 Tarnów
14 656 16 38
tarnow@alwis.pl 
mlisowska@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kielce
ul. Czachowskiego 40
25-382 Kielce
41 365 16 41
ltuz@alwis.pl
kielce@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kraków
Al. 29 listopada 75/6
31-425 Kraków
12 648 03 64
krakow@alwis.pl
blyszczarz@alwis.pl 

Alwis & Secura – Oddział Rzeszów
Kopernika 18 A
35-002 Rzeszów
882 122 746
rzeszow@alwis.pl
skudyba@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Radom
ul. Żwirki i Wigury 33, lok. 6
26-600 Radom
696 891 280
bgajda@alwis.pl
radom@alwis.pl

Cargo – ubezpieczenie mienia w transporcie

alwis | 19 września 2023 | Komentarze (0)

Na samym początku warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest ubezpieczenie CARGO. Jest to ubezpieczenie ładunków w transporcie, które obejmuje zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy, do tego we wszystkich jego odmianach (samochodowy, kolejowy, morski, lotniczy). Polisę CARGO możemy wykupić, gdy transportujemy towar samodzielnie własnymi lub wypożyczonymi środkami, jak również wtedy, gdy korzystamy z usług firmy transportowej.

Zakres chronionych dóbr i okres ochrony

Kolejnym ważnym pytaniem jest co i kiedy możemy dzięki niemu ubezpieczyć. Takie ubezpieczenie obejmuje mienie  o różnym stopniu przetworzenia, czyli surowce, półprodukty oraz wyroby gotowe. Co jednak należy zaznaczyć, nie dotyczy to dokumentów, żywych zwierząt czy dzieł sztuki – one nie podlegają temu ubezpieczeniu. Odnosząc się do drugiego członu pytania, czyli „kiedy”, odpowiadamy,  w okresie przewozu oraz wykonywania innych niezbędnych do jego realizacji czynności, takich jak: załadunki, przeładunki i przejściowe składowanie podczas transportu. Sam okres przewozu definiuje się pod względem od tego, kto go dokonuje.

Jeśli towary przewozi wynajęta firma, to okres przewozu rozpoczyna się w momencie przejęcia mienia do przewozu, a ustaje, gdy zostanie ono dostarczone. Jeśli zaś ubezpieczający przewozi towary samodzielnie, za pomocą swojego własnego lub wypożyczonego środka transportu to okres przewozu zaczyna się w momencie finalizacji załadunku do środka transportu, a dobiega końca z chwilą rozpoczęcia wyładunku u celu.

Skoro odpowiedzieliśmy już na pytania czym jest, oraz co i kiedy chroni ubezpieczenie CARGO, najwyższy czas pochylić się nad najistotniejszą kwestią, czyli przed czym chroni taka polisa. Obejmuje ona wiele ryzyk, gdyż chroni mienie ubezpieczonego w przypadku klęsk żywiołowych (pożar, huragan, lawina, trzęsienie ziemi, osunięcie ziemi), rozbojów, kradzieży (zarówno mienia, jak i środka transportu wraz z mieniem), uszkodzenia ładunku, a także w razie wypadków środka transportu. Czyli zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki, pomimo że nie jest to ubezpieczenie systemem all risk. Praktycznie ubezpieczenie Cargo obejmuje przypadki nieobjęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Czyli przypadki, kiedy przewożone mienie znajduje się pod odpowiedzialnością właściciela. I zawsze obejmuje mienie przewożone własnymi środkami transportu.

Ochrona mienia podczas przewozu dla małych i średnich firm

Mając na uwadze powyższe, łatwo wysnuć wnioski dla kogo ten rodzaj ubezpieczenia jest przeznaczony. Mowa o małych i średnich  firmach, producentach oraz handlowcach, którzy w ramach swojej działalności  przewożą  swoje mienie. W związku z charakterem prowadzonej działalności przewożone mienie  jest narażone  na szkody powstałe podczas transportu.

Wynika  z tego, że zakres ubezpieczenia CARGO częściowo pokrywa się z ubezpieczeniem OC przewoźnika, jeśli  on dokonuje przewozu mienia. . Jednak nie można zapomnieć, że aby uzyskać odszkodowanie z OC, to przewoźnik musi być całkowicie odpowiedzialny za uszkodzenie, bądź zniszczenie mienia. Rabunek, klęska żywiołowa czy rozbój nie stanowią więc podstawy do wypłaty odszkodowania. W przypadku polisy CARGO nie ma znaczenia co się stało, ważna jest tylko powstała szkoda.

Dlatego każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą  powinien zapewnić dla swojego mienia  dodatkową ochronę. Zawsze istnieje ryzyko wystąpienia incydentów w przewozie  mienia firmy, których konsekwencją może być uszkodzenie lub nawet całkowita utrata towaru

Warto także zwrócić uwagę, że grupę docelową tego ubezpieczenia można zawęzić w określeniu „przedsiębiorcy” i  w tym momencie już nie sposób nie pokusić się o dodanie „mali i średni”. Tym sposobem jasno można dostrzec, że powinniśmy koncentrować się na tych produktach, za które odpowiada w Compensie Departament Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Mowa o ubezpieczeniach  mienia w transporcie krajowym: Mój Biznes (§27-31) oraz Compensa Firma (§59-63).

Ochrona mienia w transporcie krajowym

Mienie w transporcie krajowym  „cargo” w pakietach Compensy ubezpieczone jest  polisą obrotową. Czyli obejmuje wszystkie przewozy mienia firmy, stanowiącego własność lub znajdującego się w jego posiadaniu na podstawie  innego tytułu prawnego,  na terenie kraju, bez rejestracji przewozów. Polisa zawierana jest na okres roczny. A warunkiem zawarcia ubezpieczenia cargo krajowego jest zawarcie  w pakiecie (Mój Biznes lub Compensa Firma) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie cargo krajowego w pakietach Compensy obejmuje 14 podstawowych ryzyk, a dodatkowo odpowiedzialność ubezpieczyciela  można rozszerzyć o klauzulę kradzieżową. Szczegółowo jest to opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).  Ważne, aby zapoznać się także ze szczególnymi wyłączeniami odpowiedzialności – poza ogólnymi, pakietowymi wyłączeniami – które obejmują przypadki, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Optymalna suma ubezpieczenia dla Twojego mienia

Suma ubezpieczenia przewożonego mienia powinna odpowiadać maksymalnej wartości przewożonego mienia na pojedynczym środku transportu,  jaka może wystąpić w okresie ubezpieczenia. I ta suma stanowi górną granicę odpowiedzialności Compensy za szkody powstałe z jednego lub wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Od wysokości tej sumy wyliczana jest składka, a nie od ogólnej wartości przewożonego mienia w firmie jak występuje to w klasycznej polisie obrotowej cargo.  I to jest bardzo korzystne rozwiązanie dla ubezpieczających mienie w transporcie.

Suma ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) ulega zawsze redukcji o kwotę wypłaconego odszkodowania. Po jej wyczerpaniu istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia, na zasadach obustronnie ustalonych, Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego

Rozszerzone opcje ubezpieczenia Cargo

W przypadku zaistnienia szkody, wartość szkody określa się na podstawie faktycznej wartości uszkodzonego (zniszczonego, skradzionego) mienia określonego na fakturze lub innym dokumencie sprzedaży/zakupu. Wszystkie szczegóły dotyczące likwidacji szkody, ustalenia wysokości odszkodowania zwarte są w OWU. W obu ubezpieczeniach występuje franszyza redukcyjna w wysokości 300 złotych, o którą zmniejsza się wysokość należnego odszkodowania.

W ubezpieczeniu Compensa Firma, do ubezpieczenia cargo  można dodatkowo włączyć obok wspomnianej już klauzuli kradzieżowej, także rozszerzenie odpowiedzialności  na kraje Unii Europejskiej, wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii i Islandii. W ten sposób ubezpieczenie krajowe cargo przeradza się w ubezpieczenie międzynarodowe cargo, co jest bardzo wygodne i znacznie tańsze dla ubezpieczających, prowadzących działalność gospodarczą  i utrzymujących kontakty z partnerami zagranicznymi. Nie jest to jednak ubezpieczenie dla podmiotów zawodowo trudniących się eksportem i importem towarów. Ci muszą posiadać klasyczne międzynarodowe ubezpieczenie mienia, cargo w transporcie. W tym pakiecie – Compensa Firma – suma ubezpieczenia mienia może wynosić do 300 000 złotych.

Odkryj Compensa Cargo

Z powyższych  powodów polecamy Waszej  uwadze oba nasze produkty cargo i zachęcamy do głębszego zapoznania się z ich OWU. A to również dlatego, że podczas rozpoznania potrzeb klienta (APK) dystrybutorzy ubezpieczeń mają obowiązek uwzględniania ubezpieczenia mienia  w transporcie i oferowania konkretnego ubezpieczenia. I ten fakt powinien znaleźć zawsze odzwierciedlenie w dokumentacji z rozpoznania potrzeb. 

Z praktyki wiemy, że ubezpieczenie cargo w małych i średnich firmach jest zbyt rzadko stosowane. Powodem jest na pewno niska świadomość ubezpieczających, ale także mała znajomość tego produktu przez dystrybutorów. Stąd ta minimalna garść wiadomości, aby wzbudzić zainteresowanie tym naprawdę bardzo dobrym ubezpieczeniem. Przedsiębiorca bardzo dobrze zabezpiecza swoje mienie w firmie, lokalach, sklepach, magazynach. A zapomina, że majątek za kilkaset tysięcy złotych w transporcie jest jego własnością, w zasadzie nieubezpieczoną. I to musimy wspólnie zmieniać.

Podsumowanie

Pamiętajmy także, że szkoda w transporcie mienia może zaburzyć płynność i działalność całości Firmy na wielu jej płaszczyznach. Bo wszystko wiąże się ze stratami i kosztami, a takim niespodziewanym sytuacjom należy wychodzić naprzeciw korzystając z ubezpieczeń. Jak w każdej dziedzinie życia, czy biznesu powinna nam przyświecać zasada „lepiej dmuchać na zimne”. Kto jak nie Wy – agenci i my – przedstawiciele Towarzystw Ubezpieczeniowych jesteśmy o tym przekonani.  


Filip Osmański, Zastępca Dyrektora w Biurze Sprzedaży Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

O autorze

alwis
alwis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do ułatwienia korzystania z serwisu i ulepszenia funkcjonalności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontakt

Rozumiem