Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Znajdź oddział
Oddziały

Alwis & Secura – Oddział Nowy Sącz
Naściszowska 11
33-300 Nowy Sącz
18 262 00 67
sacz@alwis.pl
mprusak@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Katowice
ul. Żelazna 17C/10
40-851 Katowice
48 602 335 272
dbagazinski@alwis.pl
katowice@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Tarnów
Szkotnik 25
33-100 Tarnów
14 656 16 38
tarnow@alwis.pl 
mlisowska@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kielce
ul. Czachowskiego 40
25-382 Kielce
41 365 16 41
ltuz@alwis.pl
kielce@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kraków
Al. 29 listopada 75/6
31-425 Kraków
12 648 03 64
krakow@alwis.pl
blyszczarz@alwis.pl 

Alwis & Secura – Oddział Rzeszów
Kopernika 18 A
35-002 Rzeszów
882 122 746
rzeszow@alwis.pl
skudyba@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Radom
ul. Żwirki i Wigury 33, lok. 6
26-600 Radom
696 891 280
bgajda@alwis.pl
radom@alwis.pl

Odpowiedzialność za odśnieżanie chodników

Mamy okres zimowy i powtarzające się pytania o odpowiedzialność na nieodśnieżonych chodnikach, ulicach itd.  Ostatnio otrzymane  pytanie: "Jeśli na oblodzonym, nieodśnieżonym chodniku doszło do złamania ręki w mieście, a właściciel działki jest nie znany to do kogo należy zgłaszać takie zdarzenie i od kogo żądać odszkodowania?"

Wyjaśniałem to już wielokrotnie, że odśnieżanie chodnika to prawny obowiązek właściciela posesji, do której przylega ten chodnik, ale gmina (miasto) powinna dopilnować obowiązku odśnieżenia tego chodnika. Z zasady w takich przypadkach roszczenie o odszkodowanie za zdarzenie na takim chodniku kierujemy do właściciela przyległej działki lub jego ubezpieczyciela. Ale gmina prawnie także odpowiada za nieodśnieżony chodnik. I w przypadku braku takiego nadzoru roszczenie można kierować do miejscowego samorządu - wójta lub burmistrza. Takie jest także rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie - sygn. akt III CZP 38/17 z dnia 24 listopada 2017 roku - i jest to duża zmiana w stosunku do tego co funkcjonowało we wcześniejszej praktyce.  Uchwała w tej sprawie podjęta przez trzyosobowy skład SN rozstrzyga, że: "... mimo iż odśnieżanie chodnika jest obowiązkiem właściciela doń przylegającej posesji - gmina odpowie za szkody spowodowane nieuprzątnięciem chodnika, jeśli nie będzie sprawowała należytego nadzoru nad właścicielem i nie dopilnuje, by wykonał on swoją powinność". SN wskazał, że to gmina powinna dopilnować obowiązku odśnieżania chodnika, w innym przypadku odpowiada za brak nadzoru, który jest bezpośrednią przyczyną szkody.  Każda gmina (miasto) ma instrumenty prawne w postaci przymuszenia do wykonania obowiązku odśnieżania w drodze egzekucji administracyjnej. Gmina może także nakazać swoim służbom - podległym im zakładom komunalnym - wykonanie zastępcze obowiązku na koszt właściciela nieruchomości.

Tak więc praktycznie  teraz każdy poszkodowany, który nie może uzyskać odszkodowania bezpośrednio od właściciela nieruchomości, który odpowiada za nieodśnieżony, oblodzony  chodnik (właściciel nie znany, lub unika kontaktu) może dochodzić roszczeń  od gminy na terenie której leży ta nieruchomość.
Literalna treść uchwały SN brzmi : "Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu  lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289".

Często odszkodowania za zdarzenia na nie właściwie utrzymanym chodniku, placu czy ulicy mogą być bardzo kosztowne. Dotyczą one szkód rzeczowych i uszkodzenia mienia np. samochodu lub szkód dotyczących uszkodzenia ciała.  Jak wyczytałem ostatnio (prawo.pl z dnia 32 stycznia br.)  w wyniku wyroku sądowego poszkodowana w wyniku poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku i powstałe obrażenia  otrzymała 250 000 złotych odszkodowania.

Tak więc praktycznie  teraz każdy poszkodowany, który nie może uzyskać odszkodowania bezpośrednio od właściciela nieruchomości, który odpowiada za nieodśnieżony, oblodzony  chodnik (właściciel nie znany, lub unika kontaktu) może dochodzić roszczeń  od gminy na terenie której leży ta nieruchomość.
Literalna treść uchwały SN brzmi : "Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu  lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn: Dz. U. z 2017 r. poz 1289".

Często odszkodowania za zdarzenia na nie właściwie utrzymanym chodniku, placu czy ulicy mogą być bardzo kosztowne. Dotyczą one szkód rzeczowych i uszkodzenia mienia np. samochodu lub szkód dotyczących uszkodzenia ciała.  Jak wyczytałem ostatnio (prawo.pl z dnia 32 stycznia br.)  w wyniku wyroku sądowego poszkodowana w wyniku poślizgnięcia  się na oblodzonym chodniku i powstałe obrażenia  otrzymała 250 000 złotych odszkodowania.

dr Stanisław Kuta
Doradca Zarządu
Alwis&Secura

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do ułatwienia korzystania z serwisu i ulepszenia funkcjonalności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontakt

Rozumiem