Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Znajdź oddział
Oddziały

Alwis & Secura – Oddział Nowy Sącz
Naściszowska 11
33-300 Nowy Sącz
18 262 00 67
sacz@alwis.pl
mprusak@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Katowice
ul. Żelazna 17C/10
40-851 Katowice
48 882 121 639
aprzybylska@alwis.pl
katowice@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Tarnów
Kochanowskiego 37
33-100 Tarnów
14 656 16 38
tarnow@alwis.pl 
mlisowska@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kielce
ul. Czachowskiego 40
25-382 Kielce
41 365 16 41
ltuz@alwis.pl
kielce@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kraków
Al. 29 listopada 75/6
31-425 Kraków
12 648 03 64
krakow@alwis.pl
blyszczarz@alwis.pl 

Alwis & Secura – Oddział Rzeszów
Kopernika 18 A
35-002 Rzeszów
882 122 746
rzeszow@alwis.pl
skudyba@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Radom
ul. Żwirki i Wigury 33, lok. 6
26-600 Radom
696 891 280
bgajda@alwis.pl
radom@alwis.pl

Tymczasowe wyrejestrowanie pojazdu.

Nasz współpracownik pyta mnie, "Czy zmieniły się przepisy w zakresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu, bo jego Klient awanturował się o takie wycofanie jego pojazdu (obniżkę składki) pomimo, że nie spełniał obowiązujących kryteriów. Twierdził, że ostatnio zmieniły się te przepisy".

Obowiązujące od stycznia 2022 roku przepisy o wycofaniu pojazdu z ruchu i czasowym wyrejestrowaniu pojazdu nie zostały zmienione, i nadal obowiązują w dotychczasowym brzmieniu. Zgodnie z artykułem 78a ust. 2 ustawy "Prawo o ruchu drogowym"  istnieje możliwość czasowego wyrejestrowania z ruchu pojazdu osobowego poważnie uszkodzonego, którego naprawa jest pracochłonna i nie możliwa do przeprowadzenia w krótkim okresie czasu. Okres ten wynosi od 3 miesięcy do jednego roku.

Zgodnie z przepisami prawa tymczasowo można wyłączyć z ruchu:

  • Samochód osobowy, który musi zostać poddany naprawie po szkodzie istotnej lub w razie konieczności naprawy ważnych elementów konstrukcyjnych. Auto osobowe jak już wspomniałem może zostać wyrejestrowane na okres od 3 do 12 miesięcy i  czas ten nie podlega przedłużeniu.  Natomiast kolejne czasowe wycofanie tego pojazdu może nastąpić po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wyrejestrowania z ruchu, czyli  daty wydania  ostatniej decyzji w tej sprawie.
  • Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3500 kg , ciągnik samochodowy,  pojazd specjalny, autobus lub przyczepa  może być czasowo wyrejestrowany  na okres od 2 do 24 miesięcy.  W uzasadnionych przypadkach istnieje opcja wydłużenia tego czasu. Jednak cały  okres wycofania pojazdu z ruchu nie może  przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania pierwszej decyzji o czasowym wyrejestrowaniu z ruchu.

Należy pamiętać, że w okresie  czasowego wyrejestrowania, pojazd  - jak każdy zarejestrowany w Polsce - nadal musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm).  I  nie ma żadnego znaczenia, że auto przez długi czas stoi nieużywane lub jest w trakcie naprawy. Jeśli właściciel pojazdu  nie będzie posiadał tego ubezpieczenia to grożą mu wysokie kary,  ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Za okres braku ubezpieczenia powyżej 14 dni taka kara wynosi 6020 złotych.

Jedynym wyjściem jest czasowe wyrejestrowanie pojazdu i zwrócenie się do Ubezpieczyciela z wnioskiem o obniżenie składki. Podstawą wniosku o obniżenie składki  jest decyzja organu rejestrującego pojazd o czasowym wyrejestrowaniu.  Zgodnie z obowiązującym prawem ZU powinien obniżyć składkę o co najmniej 95%. W praktyce rozliczenie składki następuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Należy pamiętać,  że jeśli nastąpi koniec okresu ubezpieczania OC ppm w okresie wyrejestrowania, to właściciel pojazdu musi go ponownie ubezpieczyć na następny roczny okres ubezpieczenia. ZU stosują w tym względzie własne procedury zawierania takich ubezpieczeń i rozliczenia (zwrotu) składki.

Oczywiście należy przestrzegać, aby czasowo wycofany z ruchu pojazd nie był pod żadnym względem używany ponieważ nie posiada on tablic rejestracyjnych.

Czasowego  wyrejestrowania pojazdu można dokonać w wydziale komunikacji, w którym dany pojazd jest zarejestrowany.  W tym celu należy  złożyć wypełniony formularz, dostępny do pobrania na stronie internetowej lub bezpośrednio w wydziale komunikacji.  Do wniosku o czasowe wyrejestrowanie należy dołączyć wymagane  dokumenty jak np: dowód tożsamości, dowód rejestracyjny pojazdu, tablice rejestracyjne pojazdu, potwierdzenie uiszczenia opłat skarbowych. Potrzebne jest także oświadczenie właściciela o niesprawności pojazdu i  potwierdzeniu  wystąpienia szkód istotnych lub konieczności naprawy elementów nośnych konstrukcji auta. Wydział Komunikacji może żądać dokumentu i uzasadnienia konieczności  długiego okresu potrzebnego na wykonanie naprawy (opinia biegłego, kosztorys z uwagami o naprawie itd).

Po złożeniu wniosku o czasowe wyrejestrowanie pojazdu,  urzędnik wydziału komunikacji  zatrzyma dowód i tablice rejestracyjne do momentu jego ponownej rejestracji. Decyzja o czasowym wyrejestrowaniu powinna być wydana przez urząd do  30 dni.  

Przy złożeniu wniosku należy  uiścić stosowną opłatę skarbową, która jest uzależniona od czasu, na jaki pojazd jest  wycofywany z ruchu.
Aktualnie obowiązują poniższe stawki (mogą ulegać zmianie):

  • Samochód osobowy: 80 zł za wyrejestrowanie na 3 miesiące, + 4 zł za każdy kolejny miesiąc (od 3 do 12 miesięcy).
  • Ciągnik samochodowy, pojazd specjalny, autobus, przyczepa lub samochód ciężarowy o DMC powyżej 3500 kg: 80 zł za wyrejestrowanie na 2 miesiące, + 4 zł za każdy kolejny miesiąc (od 3 do 12 miesiąca), +2 zł za każdy kolejny miesiąc (od 13 do 24 miesiąca) i 0,25 zł za każdy kolejny miesiąc (od 25 do 48 miesiąca).

W celu ponownego włączenia pojazdu do ruchu po wcześniejszym czasowym wyrejestrowaniu należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale komunikacji, oraz dołączyć wymagane dokumenty: decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego  oraz dowód tożsamości.

Ze względu  na Wasz częsty kontakt z klientami korzystającymi z czasowego wyrejestrowania pojazdu przedstawiłam szerzej te zagadnienia. Należy szczególnie uważać przy wszystkich czynnościach związanych z ubezpieczeniami takich pojazdów (wnioski o obniżenie składki OC ppm,  ubezpieczenie pojazdu (kontynuacja) w okresie trwania wyrejestrowania pojazdu,  rozliczenie składki z ZU itd.)  Zawsze,  w razie wątpliwości należy kontaktować się z danym ZU (menedżerem), gdyż Zakłady Ubezpieczeń mają własne wewnętrzne procedury w tym zakresie.

O autorze

dr Stanisław Kuta
dr Stanisław Kuta

Doradca Zarządu Alwis&Secura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do ułatwienia korzystania z serwisu i ulepszenia funkcjonalności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontakt

Rozumiem