Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Znajdź oddział
Oddziały

Alwis & Secura – Oddział Nowy Sącz
Naściszowska 11
33-300 Nowy Sącz
18 262 00 67
sacz@alwis.pl
mprusak@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Katowice
ul. Żelazna 17C/10
40-851 Katowice
48 882 121 639
aprzybylska@alwis.pl
katowice@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Tarnów
Szkotnik 25
33-100 Tarnów
14 656 16 38
tarnow@alwis.pl 
mlisowska@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kielce
ul. Czachowskiego 40
25-382 Kielce
41 365 16 41
ltuz@alwis.pl
kielce@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kraków
Al. 29 listopada 75/6
31-425 Kraków
12 648 03 64
krakow@alwis.pl
blyszczarz@alwis.pl 

Alwis & Secura – Oddział Rzeszów
Kopernika 18 A
35-002 Rzeszów
882 122 746
rzeszow@alwis.pl
skudyba@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Radom
ul. Żwirki i Wigury 33, lok. 6
26-600 Radom
696 891 280
bgajda@alwis.pl
radom@alwis.pl

Alwis & Secura - Przedstawicielstwo Wrocław
730 734 455
atchoryk@alwis.pl

Czy handel żywnością obejmuje OC rolnika?

Nasz pośrednik ubezpieczeniowy z oddziału rzeszowskiego zwrócił się z ważnym zapytaniem: "Problem dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika. Rolnik ten prowadzi własne gospodarstwo rolne, produkuje ze swoich produktów ekologiczne produkty żywnościowe i sprzedaje je, najczęściej na lokalnych targach.  W związku z tym pyta: czy ta jego działalność jest objęta ubezpieczeniem OC rolnika? Bo miał już incydent z klientem, ale nie mówi jaki, bo załatwiony został ugodowo".

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym działalność handlowa rolnika, zbyt na targach wytworzonych produktów we własnym gospodarstwie rolnym nie jest objęty ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika. Odwołać się tutaj trzeba do podstawowego dokumentu, czyli ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, który reguluje także ubezpieczenie OC rolnika. 

Zgodnie z nią (art. 50. ust 1) rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (członkowie rodziny) oraz osoba pracująca w gospodarstwie rolnym ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Mają więc obowiązek naprawić szkodę powstałą w związku z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego, będącą następstwem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierci oraz  utraty zniszczenia lub uszkodzenia mienia osoby trzeciej, czyli tej niezwiązanej z gospodarstwem. Orzecznictwo sądowe potwierdza, że posiadanie gospodarstwa rolnego,   obejmuje także wszystkie czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa, a nie tylko jego posiadanie. Czyli wszystkie prace rolnicze wykonywane w gospodarstwie, hodowlane, na gruntach użytkowanych przez  rolnika, w lasach, w obejściu gospodarskim, rybackie, pszczelarskie, sadownicze, uprawy warzyw oraz  grzybów itd. są objęte ochroną ubezpieczeniową. Oznacza to, że odpowiedzialność ubezpieczeniowa z tytułu OC rolnika  nie obejmuje innego rodzaju działalności  prowadzonej przez rolnika niż tylko wyłącznie sferę rolniczą. Podobnie jest ze sferą życia prywatnego rolnika i jego rodziny, stąd ubezpieczamy dodatkowo odpowiedzialność OC w życiu prywatnym.

Oczywiście w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie ma określenia co obejmuje pojęcie "działalność rolnicza”. Ale definicje taką i prawie enumeratywny wykaz rodzajów takiej działalności zawiera ustawa o podatku rolnym - nią się posiłkowo posługujemy. W tym "wykazie działalności rolniczej" nie ma wytwarzania żywności oraz jej sprzedaży (handlu). Stąd wytwarzanie i handel żywnością, także wytworzoną w gospodarstwie rolnym pozostaje poza zakresem odpowiedzialności ubezpieczenia obowiązkowego OC rolnika. I ubezpieczyciele się do tego stosują.

Problem jest jednak szerszy i poważny. Bo produkcja i handel żywnością przez gospodarstwa rolne dynamicznie się rozwija. Sprzyja temu i popiera to państwo. Rolniczy handel  detaliczny (zwany RHD), to już poważny partner na rynku żywnościowym w Polsce: (świeże warzywa i owoce, sery, wędliny, nabiał, mięso i jego przetwory, miód, wypieki, itd).  Prawnie zagadnienia te nie zostały jeszcze uregulowane, jak chociażby objęcie ubezpieczeniem OC rolników tych rodzajów działalności. Sprawa ma poważny wydźwięk gdyż wytwarzanie i obrót artykułami spożywczymi - często w nie pełnym reżimie sanitarnym - niesie ze sobą poważne zagrożenia, a więc i ewentualne odszkodowania. To głownie szkody na osobie: zatrucia, rozstrój zdrowia, zachorowania, choroby odzwierzęce itd. Osobiście uważam, że powinno to być (z tego względu) odrębne ubezpieczenie dla rolnika prowadzącego produkcje żywności i RHD: np.  obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia, dobrowolne lub nawet obowiązkowe, ale poza obecnym OC rolnika.

Obecnie rolnikowi pozostaje tylko ubezpieczenie się od odpowiedzialności OC, w którymś ZU. Oczywiście nie będzie to OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, bo rolnik nie jest przedsiębiorcą. Ustawa z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, zawiera zapis, że ustawy tej nie stosuje się do działalności rolników w zakresie sprzedaży, czyli właśnie RHD. Tak więc  przepisy tej ustawy wyłączają z zakresu stosowanie jej do RHD i oznaczają, że nie jest ona działalnością gospodarczą, a rolnik w tym zakresie nie jest przedsiębiorcą.

Status rolnika, jako przedsiębiorcy nie jest, więc w polskim prawie  jednoznacznie określony i rolnik może mieć problem ze znalezieniem dobrowolnego ubezpieczenia tej działalności. Obecnie, prawdopodobnie trwają już prace legislacyjne na tym problemem. Może będzie to rozszerzenie zakresu ochrony OC w obecnym ubezpieczeniu obowiązkowym OC rolnika, ale najlepiej byłoby, aby powstała nowa ustawa np. o wytwarzaniu żywności i handlu przez rolników. Rozwijające się tendencje "eko" powodują poszukiwanie tzw, zdrowej żywności, nieprzetworzonej, takiej prosto z gospodarstwa. To będzie stymulowało rozwój produkcji żywności w gospodarstwach rolnych i ich sprzedaż. Ze względu na duży wpływ na zdrowie publiczne powinno, to być szczegółowo uregulowane nie tylko w zakresie odpowiedzialności OC rolnika producenta i sprzedawcy, ale także w zakresie wymagań i reżimów w tych formach działalności.


dr Stanisław Kuta
Doradca Zarządu
Alwis&Secura

O autorze

dr Stanisław Kuta
dr Stanisław Kuta

Doradca Zarządu Alwis&Secura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do ułatwienia korzystania z serwisu i ulepszenia funkcjonalności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontakt

Rozumiem