Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Znajdź oddział
Oddziały

Alwis & Secura – Oddział Nowy Sącz
Naściszowska 11
33-300 Nowy Sącz
18 262 00 67
sacz@alwis.pl
mprusak@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Katowice
ul. Żelazna 17C/10
40-851 Katowice
48 882 121 639
aprzybylska@alwis.pl
katowice@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Tarnów
Kochanowskiego 37
33-100 Tarnów
14 656 16 38
tarnow@alwis.pl 
mlisowska@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kielce
ul. Czachowskiego 40
25-382 Kielce
41 365 16 41
ltuz@alwis.pl
kielce@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kraków
Al. 29 listopada 75/6
31-425 Kraków
12 648 03 64
krakow@alwis.pl
blyszczarz@alwis.pl 

Alwis & Secura – Oddział Rzeszów
Kopernika 18 A
35-002 Rzeszów
882 122 746
rzeszow@alwis.pl
skudyba@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Radom
ul. Żwirki i Wigury 33, lok. 6
26-600 Radom
696 891 280
bgajda@alwis.pl
radom@alwis.pl

Karencja i jej stosowanie w praktyce

Na jednym ze spotkań z naszymi współpracownikami zostałem zapytany o tzw. karencję i jej stosowanie w praktyce. Związane to było z odmową wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniu ochronnym na życie. Karencja jako kategoria prawa ubezpieczeniowego występuje w ubezpieczeniach życiowych, zdrowotnych i majątkowych. Znamy także tzw. karencje ustawową zawartą w naszym Kodeksie cywilnym. Najogólniej można stwierdzić, że karencja to okres bezpośrednio po zawarciu ubezpieczenia (podpisaniu polisy), w którym Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, nawet jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną. Celem karencji jest zabezpieczenie Ubezpieczyciela przed wypłatą świadczeń lub odszkodowań za zdarzenia, których przyczyny istniały przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Karencje w ubezpieczeniach życiowych i zdrowotnych

Ubezpieczyciele określają jakie świadczenia zostaną wypłacone dopiero po upływie okresu karencji określonego w OWU, pomimo że ryzyka te są ubezpieczone i będą "działać" po upływie karencji. Chodzi o różne ryzyka, ale najczęściej są to: karencja na urodzenie dziecka np. przez okres 9 miesięcy, karencja na operacje chirurgiczne i ciężkie zachorowania. Przy przejściach w okresie ubezpieczenia na wyższe sumy ubezpieczenia karencja może mieć zastosowanie tylko do kwoty nadwyżkowej ponad wcześniej posiadane ubezpieczenia. Warto zaznaczyć również, że występują karencje w przypadku nieopłacenia w terminie składki ubezpieczeniowej. Jeśli składka nie zostanie opłacona to ZU pisemnie informuje o braku wpłaty i wyznacza termin do jej opłacenia. Ten okres to tzw. "prolongata" - ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pomimo braku zapłaty składki, ale tylko do wyznaczonego terminu. Jeśli w tym terminie składka nie wpłynie na konto Ubezpieczyciela, ochrona ubezpieczeniowa jest przerwana. W przypadku, gdy wpłacimy składkę po tym terminie, to również spotkamy się z okresem karencji. Może to być karencja różnie definiowana - na wszystkie ryzyka lub tylko na wybrane (np. nieobejmujące zdarzeń losowych związanych z nieszczęśliwymi wypadkami). Jednak często karencja polega na tym, że "ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego miesiąca po tym, w którym wpłacono składkę"! Stąd ważne, aby składka w określonym terminie wpłynęła na konto Ubezpieczyciela, a nie została w danym dniu wpłacona. Czasami nawet jeden dzień decyduje o odmowie wypłaty świadczenia. Np. gdy Klient wpłacił składkę 30 czerwca, ale na konto Ubezpieczyciela wpłynęła ona dopiero 3 lipca, przy terminie wpłaty 1 lipca. Ubezpieczyciel uzna, że składka nie została wpłacona po terminie i odpowiedzialność uruchomi dopiero od 1 sierpnia. I będzie wówczas działał zgodnie z prawem.

Karencje w ubezpieczeniach majątkowych.

To oddzielny szeroki problem niemożliwy do pełnego przedstawienia w "blogowej" formie. Najczęściej karencja stosowana jest przy ubezpieczeniu ryzyka powodzi. Kiedy idzie już fala kulminacyjna i realne zagrożenie jest "tuż za płotem", to u agentów ustawiały się w przeszłości kolejki do ubezpieczenia mienia od ryzyka powodzi. Piszę w czasie przeszłym, bo Ubezpieczyciele wprowadzili obecnie okres karencji od 2 tygodni do jednego miesiąca. Czyli możemy ubezpieczyć mienie z ryzykiem powodzi, ale wypłata za to ryzyko będzie wypłacona dopiero po minięciu okresu karencji, czyli w przyszłości. Podobnie jest przy ubezpieczeniu zwierząt, np. koni, gdzie wprowadza się karencje na koszty ich leczenia, operacji itd. Karencja ustawowa: Określona jest w art. 833 Kodeksu cywilnego i, pisząc najkrócej, jest to określenie karencji w ubezpieczeniach na życie w przypadku samobójstwa ubezpieczonego. Okres ustawowy to 2 lata i może być przez Ubezpieczyciela skrócony, ale do okresu nie krótszego niż 6 miesięcy. Wyjaśniając ten problem, także moim studentom, podkreślałem, że: karencja zabezpiecza zakład ubezpieczeniowy, ale jest dużą pułapką dla Ubezpieczonych, Ubezpieczających i Uposażonych. Dlatego zawsze należy to wyjaśniać przy zawieraniu lub zmianie ubezpieczenia! Zawsze jest to ujęte w OWU, często dodatkowo przez ZU uwypuklane.
Tagi:
O autorze

dr Stanisław Kuta
dr Stanisław Kuta

Doradca Zarządu Alwis&Secura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do ułatwienia korzystania z serwisu i ulepszenia funkcjonalności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontakt

Rozumiem